Mirror strony z: https://stop-russian-desinformation.near.page

Russia MUST BE STOPPED! Help Ukraine WIN!

Wersja polska

Oficjalne wiadomości w Federacji Rosyjskiej są w większości fałszywe i uważamy, że lepiej jest je zamknąć i pozwolić ludziom przejść na wiarygodne źródła informacji.

Prosimy, po prostu otwórzcie tę stronę i pozwólcie jej być otwartej na Waszych urządzeniach. Spowoduje to zalanie rosyjskich stron propagandowych i ogromne obciążenie ich infrastruktury.

Twoja przeglądarka będzie działać wolno. Nie martwcie się i nie przerywajcie działania.

Mały wkład każdego z nas może uratować Ukrainę 🙏

English version

The "official" news in the Russian Federation is mostly fake and we believe it is better to shut them down and let people switch to trustful news.

Please, just open this page and let it be open on your devices. It will flood the Russian propaganda websites and pose a huge load on their infrastructure.

Your browser will be slow. It's ok, don't worry and keep it run.

A small contribution from each of us will save Ukraine 🙏

Русская версия

«Официальные» новости в РФ полны пропаганды и транслируют лживую информацию о событиях на Украине. Мы считаем, что лучше их закрыть и позволить людям переключиться на достоверные новости.

Пожалуйста, откройте эту страницу на ваших устройствах. Это зальёт российские пропагандистские сайты запросами и создаст огромную нагрузку на их инфраструктуру.

Ваш браузер будет работать медленно. Все в порядке, не волнуйтесь и держите его открытым.

Небольшой вклад каждого из нас спасет Украину 🙏

Українська версія

«Офіційні» новини в РФ сповнені пропаганди та транслюють брехливу інформацію про події в Україні. Ми вважаємо, що краще їх закрити та дозволити людям переключитися на достовірні новини.

Будь ласка, відкрийте цю сторінку на вашому пристрої. Це закидає російські пропагандистські сайти запитами та створить величезне навантаження на їхню інфраструктуру.

Ваш браузер працюватиме повільно. Все гаразд, не хвилюйтеся та тримайте його відкритим.

Невеликий внесок кожного з нас врятує Україну 🙏


URLNumber of RequestsNumber of Errors
https://lenta.ru/271441
https://ria.ru/165242
https://ria.ru/lenta/165042
https://www.rbc.ru/167643
https://www.rt.com/166544
http://kremlin.ru/17291729
http://en.kremlin.ru/16881688
https://smotrim.ru/167641
https://tass.ru/173141
https://tvzvezda.ru/169042
https://vsoloviev.ru/168543
https://www.1tv.ru/172147
https://www.vesti.ru/182986
https://online.sberbank.ru/167842
https://sberbank.ru/168143
https://zakupki.gov.ru/166844
https://www.gosuslugi.ru/1673114
https://er.ru/169258
https://www.rzd.ru/166541
https://rzdlog.ru/165842
https://vgtrk.ru/167743
https://www.interfax.ru/248958
https://www.mos.ru/uslugi/169543
http://government.ru/17561756
https://mil.ru/189041
https://www.nalog.gov.ru/168043
https://customs.gov.ru/171652
https://pfr.gov.ru/177544
https://rkn.gov.ru/171451
https://www.gazprombank.ru/330484
https://www.vtb.ru/167541
https://www.gazprom.ru/171343
https://lukoil.ru170342
https://magnit.ru/215946
https://www.nornickel.com/168837
https://www.surgutneftegas.ru/170339
https://www.tatneft.ru/171040
https://www.evraz.com/ru/166841
https://nlmk.com/167639
https://www.sibur.ru/168042
https://www.severstal.com/165543
https://www.metalloinvest.com/172141
https://nangs.org/169047
https://rmk-group.ru/ru/170041
https://www.tmk-group.ru/167240
https://ya.ru/173347
https://www.polymetalinternational.com/ru/169244
https://www.uralkali.com/ru/169443
https://www.eurosib.ru/1694113
https://ugmk.ua/193744
https://omk.ru/182141